Afiliere

Documente ce trebuiesc prezentate pentru afilierea la AMHGB:

Odată cu cererea de afiliere vor fi depuse următoarele documente:

a) actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, în original sau copie legalizată;

b) copia hotărârii judecătoreşti, cu menţiunea ”definitiv şi irevocabil”, de acordare a personalităţii juridice;

c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) copia legalizată a Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului, în copie;

g) dovada patrimoniului, în copie;

NOTĂ: Conform prevederilor statutare în vigoare, următoarele obligații urmează a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la AMHGB

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile IIHF, FRHG și AMHGB în vigoare;

b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul IIHF, FRHG și AMHGB astfel cum este definită în statutele acestora.

d) să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele AMHGB.

cerere afiliere AMHGB

Comments are closed.

Scroll To Top
shared on wplocker.com